Inschrijven nieuwe ploegen

Voorlopig kunnen er geen nieuwe ploegen bij.
Kandidatuur stellen kan wel via mail aan de competitieleider.
Let wel: een vaste scheidsrechter leveren is een must!!!
En...het peterschap van minstens 2 KSB-ploegen!
Lees aandachtig Reglement 2.1.

 

Bestuursraad

De Bestuursraad is samengesteld uit de Algemeen Voorzitter,
de voorzitter van de Sportraad, de voorzitter van de scheidsrechters, aangevuld met maximum 2 leden.
Het contact met de ploegen wordt onderhouden door de competitieleider.
De Bestuursraad beslist ook over ernstige feiten, meestal na raadpleging van de Sportraad.

 

Ere-voorzitter:      Dhr. Claude Damman
Algemeen voorzitter -

Competitieleider: Dhr. Philippe Vangheluwe
tel. 0486/244 503
vangheluwe.philippe@gmail.com
Voorzitter scheidsrechters:  Dhr Jürgen Benoit
Tel: 0476/370 278
jurgen.benoit@telenet.be
Voorzitter sportraad:  Dhr. Stefaan Gheysen
tel. 0486/914 913
stefaan_gheysen@hotmail.com
Bestuursleden:   Dhr. Hein Vanhoutteghem
tel. 0468/088 270
Dhr. Dimitri Vansteenkiste

tel. 0496/780 807

Sportraad

De Sportraad is samengesteld uit een voorzitter, die tevens lid is van de Bestuursraad, een secretaris en maximum 3 leden. De Sportraad oordeelt over inbreuken, begaan door de clubs, hun leden of hun supporters, op de voetbalregels en het intern reglement..

 

Samenstelling sportraad

Voorzitter: Gheysen Stefaan
Secretaris:  Hein Vanhoutteghem    hein.vanhoutteghem@telenet.be
Leden: 
Jürgen Benoit | Dimitri Vansteenkiste